Parkinsons

Det vil ofte hjælpe at få stimuleret sin Glutation-produktion.

Vi har små energiplastre, der kan stimulere til Glutationproduktionen.

Herudover kan der være andre ubalancer og mangler på næringsstoffer.

Det kan vi altsammen teste og vejlede i.